Κόσμος 67 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1174
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.082 (5.18 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.980
Χωριά βαρβάρων: 102
Χωριά με bonus: 312
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 87 ημέρες
Χρήστες on-line: 99
Αριθμός μηνυμάτων: 98.002 (83.48 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 11.409 (9.72 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 3.728 (3.18 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 2.217 (1.89 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 86
Αριθμός παικτών σε φυλές: 724
Συνολικοί πόντοι: 40.443.885 (34.450 ανά παίκτη, 6.650 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 653.024.817
 • 676.300.873
 • 599.614.758
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 18,384 εκατ.
 • 15,146 εκατ.
 • 6,458 εκατ.
 • 1,495 εκατ.
 • 2,853 εκατ.
 • 2,641 εκατ.
 • 406.887
 • 138.293
 • 1.502
 • 2.290
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 15659
 • 12901
 • 5501
 • 1274
 • 2431
 • 2250
 • 347
 • 118
 • 1
 • 2
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 3023
 • 2490
 • 1062
 • 246
 • 469
 • 434
 • 67
 • 23
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: kokoras13
Η νεότερη φυλή: fsd

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 18:28