Κόσμος 67 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2048
Συνολικός αριθμός χωριών: 2.943 (1.44 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.259
Χωριά βαρβάρων: 684
Χωριά με bonus: 146
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 21 ημέρες
Χρήστες on-line: 171
Αριθμός μηνυμάτων: 34.772 (16.98 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 5.155 (2.52 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 23.832 (11.64 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 935 (0.46 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 93
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.134
Συνολικοί πόντοι: 4.221.321 (2.061 ανά παίκτη, 1.434 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 24.428.809
 • 22.008.263
 • 22.704.188
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 1,518 εκατ.
 • 975.221
 • 867.797
 • 276.058
 • 391.486
 • 47.666
 • 44.052
 • 10.506
 • 1.494
 • 385
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 741
 • 476
 • 424
 • 135
 • 191
 • 23
 • 22
 • 5
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 516
 • 331
 • 295
 • 94
 • 133
 • 16
 • 15
 • 4
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: stamatas
Η νεότερη φυλή: PARM

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 01:23