Κόσμος 67 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 448
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.178 (18.25 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 8.162
Χωριά βαρβάρων: 14
Χωριά με bonus: 394
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 180 ημέρες
Χρήστες on-line: 22
Αριθμός μηνυμάτων: 64.216 (143.34 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 11.679 (26.07 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 884 (1.97 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 654 (1.46 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 52
Αριθμός παικτών σε φυλές: 316
Συνολικοί πόντοι: 76.033.880 (169.718 ανά παίκτη, 9.297 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.604.304.617
 • 1.309.868.736
 • 1.492.181.916
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 18,526 εκατ.
 • 14,896 εκατ.
 • 24,281 εκατ.
 • 1,502 εκατ.
 • 11,619 εκατ.
 • 3,322 εκατ.
 • 1,271 εκατ.
 • 139.692
 • 859
 • 3.468
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 41353
 • 33250
 • 54198
 • 3352
 • 25934
 • 7415
 • 2837
 • 312
 • 2
 • 8
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2265
 • 1821
 • 2969
 • 184
 • 1421
 • 406
 • 155
 • 17
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: nikosyoo999
Η νεότερη φυλή: LeV

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 22:35